วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(19,863)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(78,175)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(15,606)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(779)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(25)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

ผศ.ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ

สาขาด้านอื่นๆ,
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.กภ. สุพรรณิการ์ ยิ่งยงศักดิ์ศรี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แดนชัย เครื่องเงิน

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายแพทย์ ภูมิ ชมภูศรี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายแพทย์ ปวีณ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ กุสุมา ทุ่งพรวน

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องทำความสะอาดหลอดทดลองขนา...

ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร

เครื่องวิเคราะห์โปรตีนในอาหาร

ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร

ชุดบดปั่นตัวอย่างอาหารสำหรับห้...

ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร

ตู้อบลมร้อน

ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร

เครื่องบดร่อนพร้อมตู้ดักฝุ่น

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำแบบหมุ...

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา ศูนย์วิทยา...

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมื่องกำแพงเพชร. จ.กำแพงเพชร 62000

ห้องปฏิบัติการวิจัยการบูรณาการระบบพลังงา...

49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหาน...

โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ห้องเครื่องมือวิจัย L105

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุ...

ห้องโรควิทยา L116

สถาบันวิทยาศษสตร์ทางทะเล ม.บูรพา
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน