ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

The Solution Improvement of Quercetin Using Spontaneous Emulsification Systems

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2563 Key Engineering Materials
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ยศนันท์ วีระพล
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Key Engineering Materialshttp://https://www.scient...

TAG

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2563-11-18 15:08:40

แก้ไขล่าสุดโดย : -