นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง เพ็ญศรี มลิทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง เพ็ญศรี มลิทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Phensri Malithong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วราภรณ์ แก้วคอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 วัฒนา ปัญญามณีศร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3  กรองกาญจน์ จันต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 กฤตชญา อิสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สตีเฟ่น เอลเลียต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อลิส ชาร์ป รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ภัทรสุดา ฉายาภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พัชราวรินทร์ เรือนโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 คมกริช แก้วพนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 วสันต์ มะโนเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/06/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิจัย

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-24 01:54:44

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-08 10:07:01