นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Aj. Dr. Kritsaphong Pasitvilaitham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -